Aktuellt

I Getinge släpps 639 ungar samt 156 äldre duvor klockan 07:00.

                                             Foderbeställning.                                                    Det är två beställningssedlar Excel-blanketten är till för att fylla i från Pc:n, Pdf-blanketten är till för att fylla i med penna. Sidan två på blanketterna står det vilka villkor som gäller.
Excel = Foderbeställning V.B.F. höst 2020
Pdf = Foderbeställning V.B.F. höst 2020

Om någon medlem vill ha ut protokoll från förbundsstyrelsens möten så ta kontakt med sekreteraren Benny Lyckevall så får ni ut ett protokollsutdrag.

Covid19 restriktioner under tävlingssäsongen 2020 inom V.B.F.

Dispens vid klocköppning.

Toppauktion i Glommens Bygdegård utanför Falkenberg den 25/4 är Inställd. Är uppskjuten till den 28/11.

Har ni eller om ni får sjuka duvor så kan ni ta kontakt med
Staffan Beckman Mölndals B.K för konsultation.

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close